O firme

Kto sú naši odborníci?

 • Ing. Maretta Peter - autorizovaný stavebný inžinier v oblastiach:
  • 0064*A*1 - pozemné stavby
  • 0064*A*3-1 - statika stavieb
  • 0064*A*2-1 - dopravné stavby
 • Ing. Klocok Miroslav - autorizovaný stavebný inžinier v oblasti:
  • 1628*A*3-1 - statika stavieb - výkon činnosti - statika, dopravné stavby, mosty
 • Ing. Hudec Peter - autorizovaný stavebný inžinier v oblasti:
  • 6003*I1 - pozemné stavby - projektant pozemných stavieb
 • Ing. Chrenšč Jozef - autorizovaný stavebný inžinier v oblasti:
  • 5637*I2 - konštrukcie  inžinierskych stavieb, projektant dopravných stavieb
 • Ing. Boďová Valéria - projektant dopravných stavieb
 • Ing. Ranuša Jozef - projektant pozemných a dopravných stavieb
 • Ing. Maťagová Zdenka - projektant pozemných stavieb
 • Ing. Hrabčák Jozef - geodet (externý spolupracovník)

Na statické výpočty používame výpočtový program IDA Nexis, SCIA s možnosťou priestorového modelovania statickej schémy, zaťaženia stavby, výpočtu vnútorných síl, dimenzovania materiálu a výpisu materiálu. 
Výstup výkresov je realizovaný na farebnom plotri OCÉ 2044 - formát A0.
Textové súbory sú tlačené na laserovej tlačiarni Konica - Minolta - formát A3.