Scroll to top
sk

Projekty, na ktorých sme pracovali

Zúčastňujeme sa na mnohých projektoch hradených z fondov EU, pracujeme pre Slovenskú správu ciest, VÚC, radu Mestských a Obecných úradov, ako aj pre súkromné firmy a spoločnosti a súkromné osoby.
Spracovali sme projekty kruhových križovatiek, mostov, oporných múrov, priepustov, lesných ciest … Spracovali sme projekty rekonštrukcie ciest v rámci operačného programu ROP v celom Žilnskom, Trenčianskom a Bystrickom kraji,

Materasso Oravské Veselé

Rekonštrukcia ciest Banská Bystrica

Rekonštrukcie mostov

Visuté lávky

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.