Scroll to top
sk

 MARETTA projekt

Odborníci s dlhoročnou praxou a mnohoročnými skúsenosťami v oblasti projektovania pozemných stavieb, dopravných stavieb a statiky. Firma sídli v Dolnom Kubíne a svoje služby poskytuje v rámci celej republiky. Na slovenskom trhu sme už viac ako 30 rokov a vypracovali sme sa na špičkový tím vysokoškolsky vzdelaných expertov v oblasti pozemných stavieb, dopravných stavieb a statiky. Vzhľadom na výborné softwarové a hardwarové vybavenie ateliéru, je možná široká a hlavne rýchla variabilita návrhov s podrobným a presným dopracovaním dokumentácie do najmenších detailov. Špecializujeme sa na projekty dopravných stavieb, mosty, projekty pozemných stavieb a statiku.

Ing. Maretta Peter – autorizovaný stavebný inžinier v oblastiach:
o 0064*A*1 – pozemné stavby
o 0064*A*3-1 – statika stavieb
o 0064*A*2-1 – dopravné stavby

Ing. Klocok Miroslav – autorizovaný stavebný inžinier v oblasti:
o 1628*A*3-1 – statika stavieb – výkon činnosti – statika, dopravné stavby, mosty

Ing. Hudec Peter – autorizovaný stavebný inžinier v oblasti:
o 6003*I1 – pozemné stavby – projektant pozemných stavieb

Ing. Ondriga Juraj–Zodpovedný projektant dopravných stavieb

Ing. Ranuša Jozef – projektant pozemných a dopravných stavieb (externý spolupracovník)

Ing. Dibdiak Michal – geodet (externý spolupracovník)

Na kreslenie a modelovanie stavieb používame program Allplan od firmy Nematschek.
Statické výpočty riešime s pomocou výpočtového programu IDA Nexis, SCIA s možnosťou priestorového modelovania statickej schémy, zaťaženia stavby, výpočtu vnútorných síl, dimenzovania materiálu a výpisu materiálu.
Výstup výkresov je realizovaný na farebnom plotri HP – formát A0.
Textové súbory sú tlačené na laserovej tlačiarni Xerox – formát A3.